آکادمی پرواز مالزی (امافاِی) در سال 1983 به عنوان زیرمجموعهای از باشگاه سلطنتی پرواز ایالت سلانگور مالزی تاسیس شد که در ابتدا در پایگاه نظامی سونگایبسی مالزی در کوالالامپور فعالیت میکرد. دو سال بعد، در سال 1985 میلادی، این مجموعه توسط گروه تجاری سید کشیک مالزی خریداری شد. در نتیجهی این واگذاری، در سال 1987، پایگاه این آکادمی به بتوبِرِندام در مالاکای مالزی منتقل شد.

آکادمی پرواز مالزی در واقع اولین و قدیمیترین موسسهی آموزشی پرواز در مالزی است که برای سنجش دانشجویان خود از آزمونهای الکترونیکی آژانس ایمنی هوانوردی اروپا (ایازا) بهره میگیرد. اعتبار این آکادمی سهامی خاص تا بدان حد است که نامش در ردیف اول شش موسسهی برجستهی پرواز مالزی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری مالزی5 جای گرفتهاست. این آکادمی توسط سازمان بینالمللی هوانوردی عمومی (ایکائو) نیز به رسمیت شناخته شدهاست.

قرارگیری در مجاورت فرودگاه بینالمللی مالاکا و امکان بهرهبرداری از باند پرواز این فرودگاه، محیط پروازی واقعیتری برای کلاسهای آکادمی پرواز مالزی ایجاد کردهاست که بر امتیازات این موسسه میافزاید. به علاوه، فاصلهی حدود 90 کیلومتری شهر مالاکا با فرودگاه بینالمللی کوالالامپور و فاصله‌ی حدود 250 کیلومتری آن با سنگاپور، موقعیت استراتژیک این آکادمی در مالاکا برای آمادهسازی دانشجویان برای حضور در فرصتهای بین‌المللی نظیر موقعیتهای شغلی در شرکتهای هواپیمایی سنگاپور، هواپیمایی جت استار استرالیا، هواپیمایی مائوریتیوس آفریقا و… را خاطر نشان میسازد.

آکادمی پرواز مالزی، با شعار «همواره استانداردهای برتر» موفق به تربیت بیش از 1500 دانش آموخته ی مرد و زن از آغاز فعالیت خود (سال 1983) تا کنون بودهاست. لازم به اشاره است که بین پنج تا ده درصد از کل دانش آموختگان این آکادمی، افراد خارجی غیر مالزیایی از کشورهایی نظیر استرالیا، پرتغال، فرانسه، عراق، ایران، امارات متحده عربی، هند، اندونزی، ژاپن، سنگاپور و… بودهاند که میزان توجه و استقبال بین المللی از این موسسه ی پروازی را آشکار میکند.

این آکادمی حدود 80 نفر پرسنل دارد، که از این میان، 21 تن از آنان مربیان آموزش هوایی، روی زمین و شبیه ساز هستند که به صورت مستقیم در امر آموزش نقش دارند. این تیم، همچنین، از مهندسان و تکنسینهای دارنده ی گواهی هواپیما تشکیل شده است که وظیفه ی اطمینان از صلاحیت پرواز هواپیماها را برعهده دارند.

آکادمی پرواز مالزی امکان پذیرش 216 دانشجو در یک مرحله ی پذیرش را دارد و دورههای گواهی پیپیال، سیپیال، اِیتیپیاِل و اِیافآی را ارائه میدهد. همچنین، ناوگان هوایی این آکادمی پروازی از 20 فروند هواپیماهای تک موتوره ی پایپر وریور، پایپر آرکر و هواپیمای دوموتورهی پایپر سمینول تشکیل شدهاست.